کد دعای فرج برای وبلاگ

 

 

 وجود نظم وانضباط از ضروریات مهم برای ادمه صحیح کارها در هر فعالیت اجتماعی است ورضایت خاطر مراجعین وقتی فراهم می شود که امور جاری از نظم وانضباط شغلی برخوردار باشد واین مهم انجام نمی شود مگر اینکه به تعهدات ومقررات وقوانین جاری پایبند باشیم                        تا حالا برای چند نفر پل ساختیم!!؟؟

                              

                                     
                                        

سال ها دو برادر با هم در مزرعه ای که از پدرشان به ارث رسیده بود، زندگی می کردند. یک روز به خاطر یک سوء تفاهم کوچک، با هم جرو بحث کردند. پس از چند هفته سکوت، اختلاف آنها زیاد شد و از هم جدا شدند.یک روز صبح در خانه برادر بزرگ تر به صدا درآمد. وقتی در را باز کرد، مرد نجـاری را دید. نجـار گفت:«من چند روزی است که دنبال کار می گردم، فکرکردم شاید شما کمی خرده کاری در خانه و مزرعه داشته باشید، آیا امکان دارد که کمکتان کنم؟»

ادامه مطلب ...