X
تبلیغات
پخش زنده جام جهانی

کد دعای فرج برای وبلاگ

بر اساس قانون 203 وظیفه عمومی کلیه  دستگاه ها و مراکز و مراجع انتظامی  ملزم به شناسائی مشمولین غایب در حوزه خدمتی خود میباشند و در صورت شناسائی بکارگیری فرد مشمول غایب در مراکز تجاری ، اقامتی و سایر مکان ها میبایست ضمن تشکیل پرونده ،  مشمول غایب و کارفرمای متخلف را به مراجع قضائی معرفی نماید. لذا از شما همکار  محترم تقاضا میشود در جذب نیروی کاردقت بیشتری نموده چراکه عواقب و پیامد های بکارگیری این افراد متوجه شما نیز خواهد بود.