کد دعای فرج برای وبلاگ

 
 
 
 
مدارک اولیه  جهت تشکیل پرونده صنفی افراد حقیقی 
 
 
   

۱- اصل اجاره نامه رسمی یا عادی ؛یا سند مالکیت ویا مبایعه نامه به همراه فتوکپی  
تبصره : ارائه تعهد محضری جهت دارندگان اجاره نامه عادی مبنی برپذیرش مسوولیت حقوقی ناشی از سوی متقاضی الزامی است  
۲- اصل پایانکار تجاری یا سوابق تجاری  
۳- ارایه هرگونه مدرک مبنی بر تشکیل پرونده ویا ارایه هر یک از اوراق پرداخت مالیاتی  
۴- اصل ویک سری فتوکپی تمام صفحات شناسنامه  
۵- اصل ویک سری فتوکپی پشت ورو کارت پایان خدمت  
۶- اصل ویک سری فتوکپی پشت ورو کارت ملی  
۷- فتوکپی آخرین  مدرک تحصیلی
۸- عکس (بدون عینک وکروات وآرایش )  ۴*۳ : ۱۲قطعه  
۹- کد پستی (ده رقمی ) محل کسب ومنزل  
۱۰- تکمیل فرم های مخصوص اتحادیه      
                  

مدارک لازم برای دریافت گواهی عدم سوء پیشینه  

 

1-دو قطعه عکس 4*3 جدید با زمینه سفید 
2-اصل شناسنامه عکس دار؛به همراه یک برگ  کپی از صحفه اول و از صحفه توضیحات اگر دارد  
3- اصل کارت ملی به همراه یک برگ کپی 
4-معرفی نامه عکس دار از اتحادیه  

5-اصل کارت پایان خدمت به همراه یک برگ کپی  

  


توجه: تمامی مدارک باید توسط شخص متقاضی به دفتر شرکت حافظ ثامن واقع در میدان راهنمایی بین دستغیب ۴و۶ پلاک  ۸۸   تلفن :         ۲۱--۸۴۳۵۱۲۰  تحویل گردد ونتیجه را   به اتحادیه تحویل نمائید


مدارک لازم برای صدور گواهی موافقت اداره نظارت بر اماکن عمومی نیروی انتظامی .

  

1-فرمهای مخصوص معرفی فرد از اتحادیه  
2-کپی تمام صفحات شناسنامه(یک سری)
3-چهار  قطعه عکس جدید تمام رخ از متقاضی با پشت نویسی 
4-کپی واضح از کارت پایان خدمت (پشت و رو ) یامدارک تعیین کننده وضعیت خدمت.( برای دانشجویان مشغول به تحصیل نامه اشتغال به تحصیل که به تایید اداره نظام وظیفه و مرجع صدور رسیده باشد.) 
5-تعهد نامه کلیه صنوف  
6-گواهی عدم سوء پیشینه 
7-گواهی عدم اعتیاد  


توجه: تمامی مدارک باید مهمور به مهر اتحادیه صدور پروانه رسیده  و توسط متقاضی به دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی تحویل گردد

 

           

           

مدارک لازم برای دریافت گواهی عدم اعتیاد به مواد مخدر    

 

1-دو قطعه عکس 4*3 جدید با زمینه سفید 

2-معرفی نامه عکس دار از اتحادیه                         

توجه:تمامی مدارک باید توسط شخص متقاضی به مراکز بهداشت  تحویل گردد ونتیجه را  به ا تحادیه تحویل نمائید

 

 


 

مدارک لازم برای شرکت و دریافت گواهی دوره آموزشی  اصناف  

 

۱- سه قطعه عکس  ۳*۴

۲- یک برگ فتوکپی شناسنامه وکارت ملی 

۳- معرفی نامه اتحادیه 

  

توجه: تمامی مدارک باید  توسط شخص متقاضی به موسسه آموزشی  فرانگران واقع درخیابان  کوهسنگی - بین کوهسنگی ۲۱-۲۳    تلفن :  ۸۴۲۲۱۴۰---۸۴۱۱۸۵۵   تحویل گردد ونتیجه را  به اتحادیه تحویل نمائید   

 

امکانات  اولیه و ضروری   :

۱     -  فضای مناسب

2-     - تجهیزات اولیه (قفسه بندی و......

3-     کپسول آتش نشانی

4-     جعبه کمک های اولیه   

      ۵-صندوق مکانیزه فروش