کد دعای فرج برای وبلاگ

      
   اصناف به عنوان یک بازوی اجرایی قوی، نقش  
 
برجسته‌ای در اجرای سیاست دولتها ایفا می کند
 
 

وجود اصناف در طول تاریخ منحصر به ایران نبود و در تمامی نقاط دنیا وجود داشته وحتی در برخی کشورها در حکومتها نیز نقش قابل توجهی داشته‌اند.مجموعه امور اصناف در سالهای قبل از انقلاب و تا سال 1350 در شهرداریها متمرکز بوده و صدور پروانه کسب نیز توسط شهرداریها انجام شده است. در همین سال اولین قانون نظام صنفی تصویب و به موجب آن " اتاق اصناف " تاسیس شد و متولی امور اصناف و صدور مجوز کسب برای واحدهای صنفی شد.در سال 1357 و همزمان با پیروزی انقلاب اسلامی " اتاق اصناف " منحل ودر ابتدا کمیته امور صنفی برای ساماندهی و اداره امور اتحادیه‌ها شکل گرفت ولی درسال 1361 شورای اصناف کشور تاسیس شد.اما این امر دیری نپایید و 7 سال بعد باحکم مجلس، مجمع امور صنفی تاسیس و امور اصناف از شورای اصناف به این مجمع تحویل شد.
براساس آمار وزارت بازرگانی هم‌اکنون بیش از 5/2 میلیون واحد صنفی پروانه‌دار درکشور وجود دارداز طرفی پیش‌بینی‌ها حاکی از فعالیت ووجود تعداد قابل توجهی واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب درکشور میباشد وهمین تعداد صنف بدون جواز کسب درکشور است. واین امر میطلبد تا مسئولین سازمانهای صنفی تدابیر مناسبی درجهت ساماندهی این واحدهای صنفی از طریق ایجاد تسهیلات مناسب وکاهش بروکراسی اداری فرایند صدور پروانه کسب و تسهیل ضوابط وآئین نامه ها اتخاذ فرمایند.
همانگونه که هموطنان عزیز مستحضر میباشند وظایف وحیطه اختیارات مجمع امورصنفی با استناد به ماده 37 قانون نظام صنفی مصوب 24/12/1382 مجلس محترم شورای اسلامی معین میباشد لیکن هیئت رئیسه مجامع امورصنفی با نگرش به نیازهای جامعه ودررعایت منویات مقام معظم رهبری ودستورالعملهای مسئولین خادم دردولت خدمتگذارسعی در تحقق اهداف وبرنامه های ابلاغی داشته ودارد.
درهمین راستا برنامه ائی با کسب نظر از اعضاء محترم کمیسونهای فعال مجمع وکارشناسان محترم دردست تدوین است که اهم آن یکپارچه نمودن اقدامات اجرائی اتحادیه ها از طریق تدوین آئین نامه ها وشیوه ه نامه های مناسب , ساماندهی اموراتحادیه ها از طریق اجرائی نمودن اتوماسیون اداری, برنامه ریزی درخصوص ساماندهی نیروهای شاغل دراتحادیه ها , فعال کردن کمیسیونهای اتحادیه وبخصوص برنامه ریزی درجهت آموزش اصناف از طریق ایجاد دانشگاه جامع علمی وکاربردی و درصورت تحقق بودجه برنامه ریزی درجهت ساخت برج اصناف بمنظور متمرکز کردن ساختمان اداری اتحادیه ها ومجامع امورصنفی خواهد بود.
دراجرای اصل 44 قانون اساسی انجام اموربازرسی از اصناف را درراستای الحاقیه ماده 45 قانون نظام صنفی به اصناف واگذار گردید وبحمدا... این موضوع با همکاری ومعاضدت ریاست محترم سازمان بازرگانی استان تحقق یافته ودرحال حاضر مدیریت بازرسی ونظارت اصناف به مجامع امورصنفی واگذار گردیده است ودرحال حاضر بازرسین اصناف از طریق مدیریت مذکوراز طریق تقسیم بندی شهر به مناطق 33 گانه برفعالیت واحدهای صنفی با اولویت ارشادی نظارت دارند.
با توجه به اصلاح قانون حمایت از مصرف کنندگان وارجاع پرونده های تخلفات صنفی به سازمان تعزیرات حکومتی وابلاغ این موضوع به اتحادیه ها ومتصدیان واحدهای صنفی این امر مورد اعتراض واقع ولذا از آنجا که در رویه قبل رسیدگی به پرونده های تخلفات صنفی در هیئت های بدوی با حضور نمایندگان اصناف وبا کسب نظر کارشناسی آنان مورد رسیدگی قرار میگرفت , اصلاح این قانون به نحوی که امکان حضور نمایندگان اصناف درجلسات رسیدگی به پرونده ها میسر گردد به نظر کاری شایسته ومطوب خواهد بود.
نظر به اینکه یکی از مهمترین تاکیدات ریاست محترم جمهور جناب آقای دکتر احمدی نژاد , واگذاری اموراصناف به اصناف واستفادهاز نظرات کارشناسانه نمایندگان اصناف درترکیب اتحادیه های صنفی درزمان بررسی مالیات های شغلی وتصویب عوارض کسب میباشد متاسفانه شاهدیم علیرغم اهمیت , این موضوع تحقق نیافته واز مسئولین ودست اندرکاران این مهم تقاضا میگردد درجهت تحقق فرمایشات ریاست محترم جمهور دراین زمینه اهتمام لازم را مبذول فرمایند.
یکی از مهمترین اقدامات مجامع امورصنفی درجهت تحقق رهنمودهای ارزشمند مقام معظم رهبری درزمینه ترویج نماز اول وقت وفرهنگ سازی عفاف وحجاب درجامعه پیگیری این مهم از سوی هیئت رئیسه مجامع امورصنفی بوده به نحوی که تشکیل ستاد اقامه نماز اول وقت وبرنامه ریزی دراین زمینه وبخصوص ترویج آن دربین اصناف و توجه به حجاب وعفاف از طریق تغییر درالگوی پوشش درکارگاههای تولیدی وفروشگاهها موردتاکید قرار گرفته است.
درخاتمه امید است با اتکال به خداوند متعال ودرسایه تعامل وهمکاری مسئولین دلسوز بتوانیم با الهام از خط مشی تعیین شده از سوی مقام معظم رهبری درآغاز سالجاری مبنی برهمت مضاعف وکار مضاعف گامی اساسی درجهت خدمت به کلیه آحاد جامعه علی الخصوص جامعه اصناف شهر مقدس مشهد که بعنوان دومین کلان شهر مذهبی جهان مطرح میباشد برداریم .
 
                                                                             جعفر معماریان طهرانی 
 

با نگاهی به قدمت تاریخی کسبه و اصناف و توان بالقوه این خانواده 5/2 میلیونی درایران، این قشر همواره می تواند به عنوان یک بازوی اجرایی قوی، نقش برجسته‌ای دراجرای سیاست دولتها ایفا کند.

 

 تاریخچه مجامع امور صنفی  

قانون نظام صنفی قبل از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی به عنوان بخشی از قوانین شهرداری تصویب و به همین دلیل نیز در آن برهه از زمان سازمانی تحت عنوان اتاق اصناف که در محل ساختمان شهرداری مستقر بود به عنوان متولی اصناف برگزیده و بر امور اصناف نظارت می کرد .

با پیروزی انقلاب اسلامی و رواج دموکراسی در مملکت در تیرماه سال 1359 قانون تحت عنوان قانون نظام صنفی توسط شورای انقلاب تصویب گردید که با تصویب این قانون تشکی برگرفته از نمایندگان اتحادیه های صنفی تحت عنوان کمیته های امور صنفی تشکیل و به عنوان متولی اصناف شناخته و بر امر ساماندهی و نظارت بر اصناف فعالیت داشت .

در سال 1364 پس از شناسائی نواقص این قانون و ضرورت اصلاح آن قانون مذکور مورد بازنگری قرار گرفت و در همین ارتباط کمیته های امور صنفی منحل و جای خود را به تشکلی تحت عنوان شورای مرکزی اصناف داد که این شوراها نیز متشکل از 9 نفر نمایندگان اصناف بود و نظارت بر نحوه عملکرد و ساماندهی و صدور پروانه کسب اصناف را عهده دار بود و این تشکل با توجه به بازنگری قانون نظام صنفی در اردیبهشت ماه سال 1368 و تصویب آن در اسفندماه همان سال منحل گردید .

با انحلال شورای اصناف و اصلاحات قانون و تفکیک رسته های شغلی به 4 گروه توزیعی ، خدماتی ، تولیدی ، خدمات فنی تشکلی با عنوان مجمع امور صنفی توزیعی و خدماتی و مجمع امور صنفی تولیدی و خدمات فنی شکل گرفت و به کار ساماندهی امور اصناف مشغول گردید و نهایتا با توجه به ضرورت تجدیدنظر مجددا قانون نظام صنفی در تاریخ  24/12/1382 توسط مجلس محترم شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 28/12/1382 به تائید شورای مجترم نگهبان رسید که این قانون مشتمل بر 9 فصل شامل تعاریف و تکالیف فرد صنفی و واحد صنفی و تشکلهای صنفی و نهایتا سازمانهای صنفی می باشد .