کد دعای فرج برای وبلاگ

خدا هیچکس را تکلیف نکند مگر بقدر توانایی او ( و روز جزا )نیکی های هر شخص بود خود او و بدیهایش نیز بزیان خود اوست ،
بار پروردگارا ما را بر آنچه بفراموشی یا بخطا کرده ایم مواخذه مکن ،

بار پروردگارا تکلیف گران و طاقت فرسا چنانکه بر پیشینیان نهادی بر ما مگذار ،
بار پروردگارا بار تکلیفی فوق طاقت ما را بدوش منه و ببخش گناه مارا و بر ما رحمت فرما ،تنها سلطان ما و یار و یاور ما تویی ، ما را بر ( مغلوب کردن ) گروه کافران یاری فرما .

( آیه ۲۸۶ سوره بقره)  

 


 

با ایمان به اراده خالق هستی و در جهت حفظ منافع اتحادیه و رضایتمندی اعضا  که سرمایه واقعی ما می باشند ، به رعایت اصول ذیل معتقدیم :

1- وقت شناسی و حضور به موقع وانجام  تکالیف و وظایف محوله  در موعد مقرردر محل کار..

 2- خوشرویی و متانت نسبت به همکاران و مراجعان .

 3- راهنمایی و ارائه خدمات مشفقانه به مراجعان در اسرع وقت و تلاش در جهت تأمین نیازهای منطقی و رضایتمندی آنان  و جلوگیری از سرگردانی آنها.

 4- ارائه اطلاعات لازم به همکاران به منظور انجام خدمات بهینه و تسریع در اجرای امور به نحو مطلوب ..

 5- انجام وظایف به صورت مؤثر و کارآمد همراه با سرعت و دقت و منطبق با قوانین و مقررات اتحادیه .  

 6- توجه به پرسش­­ها و خواسته های مراجعان و حداکثر تلاش در پاسخگویی مناسب و درست به آنها

 

 6- پرهیز از شایعه سازی ، تهمت ، غیبت ، خبرچینی و هر اقدامی که صمیمیت و اعتماد همکاران را تضعیف نماید .

 7- رازداری و خودداری از افشاء اسناد و مدارک محرمانه و اسرار و اطلاعات اعضا .

 8-  استفاده از پوشش های مناسب و متناسب با شئونات اسلامی در محل کار.

 9- جلوگیری از اسراف و مصرف بیهوده امکانات و اموال اتحادیه.

 10- رعایت اعتدال و توازن بین زندگی شغلی و خانوادگی .

 11-  استفاده صحیح و مناسب از اختیارات و موقعیت های سازمانی.

 12- درک صحیح اهداف اتحادیه و تلاش به منظورهمسویی اهداف فردی با آنها.

 13- احساس مسئولیت و تعهدپذیری نسبت به حرفه و سازمان متبوع .

 14- کوشش در جهت افزایش دانش و مهارت های شغلی .   

15- پرهیز از استعمال دخانیات. 

16- رعایت نکات ایمنی در محل کار و استفاده مطلوب از وسایل ایمنی . 

17- رعایت عدالت وانصاف در ارائه خدمات به ارباب رجوع. 

18-  به کارگیری ابزارها و فناوری های نوین در ارائه خدمات.  

 19- زمان­گذاری فعالیت­ها و انجام آنها بر اساس زمان پیش بینی شده. 

20- رعایت اصول اخلاقی و دینی در انجام امور و خودداری از مظاهر فساد اداری.  

21-  مستند سازی روشهای کاری و انجام فعالیت­ها بر اساس آنها. 

22-خودداری از تسلیم مدارک و اسناد به اشخاصی که حق دریافت آنهارا ندارند.

          23- رعایت نظم و انظباط و حفظ آراستگی محل کار.