کد دعای فرج برای وبلاگ

تکمیل اظهارنامه قانون مالیات بر ارزش افزوده

 

به موجب نامه 18009/-12 25/12/1389 مجمع محترم امور صنفی توزیعی و خدمات مشهد، پیرو نامه33066/200 – 24/11/1389 سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص مشمولین بند ب ماده 96 ق.م.م، به استحضار می رساند براساس قوانین و مقررات مالیاتی مشاغل بند الف و بند ب ماده 96 قانون مالیاتهای مستقیم مشمول طرح مالیات بر ارزش افزوده می باشند. از طرفی مهلت قانونی برای تسلیم اظهار نامه دوره (چهارم) زمستان سال 1389 ( پانزدهم فروردین ماه سال 1390) تعیین گردیده است.

با توجه به فرصت باقیمانده اولاً کسانی که تاکنون در طرح مذکور ثبت نام ننموده اند تا قبل از پایان سال جاری نسبت به انجام مراحل قانونی و ثبت نام قطعی اقدام نمایند ثانیاً نسبت به تکمیل و تسلیم اظهارنامه مالیاتی تا مهلت مقرر قانونی اقدام شود.

                                                                                                            با تشکر

با احترام به اطلاع می رساند متقاضیان شرکت در طرح آموزش و آزمون در مقاطع ابتدائی و راهنمائی (آموزش و پرورش) میتوانند بمنظور بهره مندی از مزایای این آزمون تا پایان فروردین ماه سال آتی جهت ثبت نام به ادارات و نواحی هفت گانه آموزش و پرورش شهرستان مشهد مراجعه و ثبت نام نمایند.

ضمنا جهت کسب اطلاعات بیشتر و راهنمائی اعضاء محترم تحت پوشش می توانید به ناحیه (4) آموزش و پرورش( آقای واعظی- مسئول امتحانات و ارزیابی ) مراجعه فرمائید


تایر خودروها یکی از مهمترین قسمتهای خودرو است که در بوجود آمدن حوادث رانندگی نقش عمده ای دارند ،لذا بهتر است

،ویژگیهای انها را بدانیم وبا کدهای اختصاری حک شده بر روی آنها آشنا شویم ،فایل موجود می تواند  شما را دراین مورد مهم راهنمایی نماید

دانلود فایل ایمنی تایر خودرو