X
تبلیغات
رایتل

کد دعای فرج برای وبلاگطی دستور العمل جدید اداره امور اصناف و تشکلهای صنفی از تاریخ 18 خرداد ماه سال جاری استفاده از اسامی و عناوین بیگانه در سر درب واحد های صنفی ممنوع می باشد .

شایان ذکر است بازرسین اتحادیه ها در زمان بررسی تقاضاهای صدور پروانه کسب این موضوع را کنترل و ضمن ارشاد و راهنمایی متصدیان واحدهای صنفی ترتیبی اتخاذ می نمایند تا این امر در ابتدای فعالیت واحدهای صنفی مورد دقت نظر قرار گیرد.