X
تبلیغات
رایتل

کد دعای فرج برای وبلاگ

نظر به پیگیریهای مکرر مجمع امور صنفی توزیعی و خدمات مشهد و اتحادیه های صنفی در خصوص بیمه تکمیل درمان جهت اعضاء تحت پوشش ، قراردادی با بیمه معلم منعقد گردیده است.

بر اساس این قرارداد مبلغ حق بیمه تکمیل درمان برای بیمه گر(سرپرست خانواده) سالیانه 733.360 ریال و افراد تحت تکفل 630.630 ریال می باشد.

این اتحادیه آمادگی ثبت نام همکاران گرامی را جهت برخورداری از مزایای این طرح را دارد.لذا خواهشمند است در ساعات اداری جهت ثبت نام به اتحادیه مراجعه فرمایند.