X
تبلیغات
پخش زنده جام جهانی

کد دعای فرج برای وبلاگ


 یکی از سیستم های ایمنی در خودروها استفاده از کمربند ایمنی می باشد که تا حد قابل ملاحظه ای (36%)از پرتاب شدن سرنشین به سمت جلو و برخورد با قسمتهای مختلف خودرو از جمله داشبورد،غربیلک فرمان ، شیشه جلو و ... جلوگیری می نماید که در عین حال به تنهایی نمی تواند در همه ضربات ایمنی لازم را برای سرنشینان ایجاد نماید .

برای بهبود عملکرد سیستم کمربند ایمنی سیستم مکمل کیسه هوا طراحی شد که خطرات ناشی از تصادفات خطرناک را تا حدود 18% کاهش می دهد. این سیستم در دو نوع مکانیکی و الکترونیکی طراحی شده است که در یک خودرو می توانه از چندین ایربگ استفاده نمود : ایربگ سمت راننده (روی غربیلک فرمان) سرنشین جلو (روی داشبورد)ایربگهای جانبی که داخل صندلی راننده و سرنشین جلو قرار دارد و ایربگ سرنشینان عقب که داخل پشت سری صندلیهای جاو قرار میگیرند.

* قطعات اصلی سیستم ایربگ الکترونیکی:

1-crash Sensor( حسگر ضربه تصادف ) :

محل قرار گیری این سنسور بر روی واحد کنترل الکترونیکی ایربگ می باشد و چنانچه خودرو با تصادف شدید از سمت جلو مواجه گردد شدت ضربه توسط این سنسور اندازه گیری شده و به واحد کنترل ارسال می شود.

2-sas Unit (واحد کنترل الکترونیکی ایربگ ) :

اطلاعات ارسالی از حسگر پردازش می شود و جریانی جهت عملکرد کیسه هوا به مدول ایربگ ارسال می شود.

3- Clock Spring (فنر ساعتی ) :

با توجه به قرار گیری مدول ایربگ بر روی غربیلک فرمان و گردش فرمان به چپ و راست بایستی اتصالی مطمئن بین غربیلک فرمان و دسته راهنما بوجود آید که این عمل با وجود این قطعه میسر می گردد.


4-airbag Module (مدول ایربگ) :

جریان ارسالی از Sas Unit به سمت پرایمر داخل مدول می رود و باعث ایجاد حرارت می شود گرمای حاصل موجب ایجاد جرقه و تولید آتش شده و آتش مزبور به سرعت به درون مواد محترقه تولید کننده گاز انتشار می یابد گاز حاصل از میان صفحات فیلتری که برای کاهش دما و صدا تعبیه شده عبور می کند و کیسه هوا کاور روی فرمان را پاره نموده و به سمت صورت سرنشین باز می شود با تخلیه گاز از سوراخهای ایربگ کیسه خالی می شود تا از مقدار ضربه آن کاسته شده و فضای دید کافی برای راننده تامین گردد.