X
تبلیغات
رایتل

کد دعای فرج برای وبلاگ

عهدی است با جانان که بدون هیچ واسطه وتوصیه ای قدم های مشتاقان ودلباختگان منجی موعود را به حرکت وا می دارد برای آنکه شهر وخیابان وکوچه وسردرب منزل ومغازهایمان را آذین ببندیم نه از کسی دستور می گیریم ونه امید پاداشی از غیر ذات بی مثال اوداریم . نیمه شعبان سند همدلی ودلدادگی نه مردم ایران که همه انسانها به برقراری ارتباط مستقیم با سرچشمه حقایق است . انسان سردرگم اعصار برای دانایی ها ونادانی های خویش دلیلی می خواهد که اعلی وعالی باشد .بی هیچ شک ونقصی او را با مبدا واصل وجود مرتبط سازد ومولد نیمه شعبان تنها حجتی است که در این زمان خدای عالمیان آن را به ما معرفی کر ده است . 

ظهورش نزدیک باد  

  

عکس های آذین بندی خیابان در نیمه شعبان 

 

  

عکس های آذین بندی خیابان در نیمه شعبان 

عکس های آذین بندی خیابان در نیمه شعبان 

عکس های آذین بندی خیابان در نیمه شعبان