کد دعای فرج برای وبلاگ

ایام هفته

شرح

شنبه

امور مربوط به صدور پروانه کسب

یکشنبه

امور مربوط به آموزش

دوشنبه

امور مربوط به متقاضیان جدید پروانه کسب وبازرسی

سه شنبه

امور مربوط شکایات