کد دعای فرج برای وبلاگ

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با صدور دستورالعملی اعلام کرد :تمدید مهلت ارسال الکترونیکی اطلاعات معاملات فصل بهار تا 31 مرداد
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با صدور دستورالعملی اعلام کرد :تمدید مهلت ارسال الکترونیکی اطلاعات معاملات فصل بهار تا 31 مرداد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با صدور دستورالعملی ، مهلت ارایه و ارسال الکترونیکی اطلاعات معاملات فصل بهار 1392 را تا پایان مردادماه سال جاری تمدید کرد .به گزارش رسانه مالیاتی ایران ، در این دستورالعمل آمده است : به اطلاع کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع بند (الف ) و (ب) ماده 95 قانون مالیات های مستقیم می رساند ، با توجه به همزمانی ارسال اطلاعات اظهارنامه های مالیاتی و ثبت نام مودیان محترم مالیاتی با مهلت ارسال اطلاعات معاملات فصل بهار 1392 و به منظور اجرای طرح تکریم مودیان مالیاتی و نیز تسهیل در انجام وظایف قانونی ، مهلت ارایه وارسال صورت معاملات فصل بهار 1392 به صورت الکترونیکی از طریق برخط( ONLINE ) و غیر برخط ( OFFLINE ) ، تا پایان مرداد ماه سال جاری ( 31/5/1392 ) تمدید می شود . همچنین ، براساس این دستورالعمل ، مبلغ 10 درصد حد نصاب معاملات کوچک به میزان 000/800/8 ریال اعلام می گردد که مودیان محترم مالیاتی می توانند در اجرای مفاد بند (4-5 ) دستورالعمل اصلاحی براساس مبلغ مذکور اقدام نمایند