کد دعای فرج برای وبلاگ

رئیس شورای اصناف کشور به کلیه صنوف کشور توصیه کرد هر چه سریعتر مالیات خود را بر اساس درآمدهای سال گذشته در مهلت قانونی پایان تیرماه اظهار کنند، تا جریمه نشوند.


قاسم نوده فراهانی افزود: سازمان امور مالیاتی برای صنوف تولیدی و توزیعی تهران 14 و 16 درصد و برای صنوف تولیدی و توزیعی شهرستانها 12 و 14 درصد افزایش مالیاتی عملکرد سال ۹۱ نسبت به سال قبل در نظر گرفته است که بر اساس ماده 157 قانون مالیات‌های مستقیم نباید هیچ گونه میزانی عنوان شود و مالیات بر اساس درآمد صنوف باید کسب شود.

وی تأکید کرد: اصناف موظف هستند، تا مالیات خود را هر چه سریعتر در مهلت قانونی تا پایان تیرماه ۹۲ اظهار کنند، چرا که در غیر این صورت مشمول جریمه خواهند شد.

رئیس شورای اصناف کشور گفت: مدیران سازمان امور مالیاتی هر از گاهی مصاحبه‌هایی می‌کنند و بدون توجه به شرایط کشور چالش‌هایی را به وجود می‌آورند، لذا از مسئولان مالیاتی می‌خواهیم از اظهارنظرهایی که عامل به هم ریختن آرامش بازار است، اجتناب کنند.

وی تأکید کرد: همه صنوف وظیفه دارند تا مالیاتی را که به صورت قانونی به آنها تعلق می‌گیرد، را بپردازند