کد دعای فرج برای وبلاگ

 

طلیعه ماه شعبان المعظم ،‌ماه استشمام عطر گل های بهشتی ، خیر مقدم گویی نفحات باران و ثانیه های مبارک که مژده آمدن را بی تاب گشته اند ، ماهیکه از نخستین لحظه های آن ، پروانه ها مسیر نگاه لاهوتی آن غایب را تا دورترین شعاع شیفتگی نظاره گربوده و تمام ستاره ها ، زیارت خوان چشمان منتظرانند ، بر شما که سرلوحه خوبانید ، خجسته باد .