کد دعای فرج برای وبلاگ

مدیران محترم واحد های صنفی به استحضار میرساند جهت استفاده از معافیت های مالیاتی ، خواهشمند است تا پایان تیر ماه نسبت به دریافت و تکمیل اظهارنامه مالیاتی اقدام فرمائید. بدیهی است عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی موجب عدم بهره مندی از معافیتهای مذکور خواهد گردید