کد دعای فرج برای وبلاگ

 


همگام با مردم شریف و انقلابی ایران   

 

باحضورگسترده خود درانتخابات ریاست جمهوری و شورای اسلامی شهر   


در ۲۴خرداد ماه سال جاری   

 

مشت محکمی بر دهان دشمنان انقلاب خواهیم زد