کد دعای فرج برای وبلاگ


قابل توجه مودیان محترم

در اجرای ماده 169 مکرر ق . م . م و با عنایت به استقرار نسخه 3 نرم افزار گزارشات فصلی (خرید و فروش و قرارداد ها ) بر روی سامانه TAX. gov. IR و تغییرات نسخه جدید از جمله لزوم ثبت شناسه ملی معتبر برای اشخاص حقوقی و شماره ملی معتبر برای اشخاص حقیقی ، جهت ارائه دهندگان فهرست معاملات و طرف های معاملات ایشان بابت فصل زمستان 1391 لازم است مودیان محترم گزارشات خود رابراساس نسخه جدید ارائه نمایند.