کد دعای فرج برای وبلاگ

خدمتی دیگر از سازمان امور مالیاتی در سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی

مدیر کل امور مالیاتی خراسان رضوی در حاشیه جلسه کمیسیون تحول اداری اظهار کرد یکی دیگر از خدمات سازمان امور مالیاتی کشور در سال تولید ملی حمایت از کار و سرمایه ایرانی که در اجرای سیاستهای دولت جمهوری اسلامی و در راستای تکریم ارباب رجوع و تسهیل در انجام امور مالیاتی تحقق پذیرفت راه اندازی سیستم صدور قبض و پرداخت الکترونیکی عوارض و مالیات بر ارزش افزوده است که مودیان مالیاتی میتوانند با استفاده از امکانات این سیستم بدون مراجعه به واحدهای خدمات مودیان یا بانک صرفا از طریق سامانه www.evat.ir اقدام به تکمیل ،صدور و پرداخت قبض مالیات و عوارض نمایند. حسین بنی صفار در ادامه افزود آخرین فرصت تسلیم اظهارنامه مالیات و عوارض ارزش افزوده دوره سوم سال جاری شنبه 1391/10/16 میباشد.