کد دعای فرج برای وبلاگ

26آذر ماه روز ملی حمل و نقل و روز قدردانی از خدمات ارزشمند رانندگان محترم و شاغلین در بخش حمل و نقل کشور گرامی باد