کد دعای فرج برای وبلاگ

 

مدبران محترم واحدهای صنفی   خواهشمند است فیش های واریزی جهت صدور پروانه کسب الکترونیکی خود را به حساب بانک ملی 0108959871000 به نام شورای اصناف کشور واریز نمائید. به علت اینکه تعدادی از شهرستانهای کشور فاقد بانک پاسارگاد میباشند بانک فوق توسط شورای اصناف تغییر نموده است . با تشکر