کد دعای فرج برای وبلاگ

اتحادیه آمادگی ثبت نام از  همکاران گرامی جهت برخورداری از مزایای بیمه تکمیل درمان را دارد.لذا خواهشمند است در ساعات اداری جهت ثبت نام به اتحادیه مراجعه  فرمایند.