کد دعای فرج برای وبلاگ

مدیران محترم آخرین مهلت ثبت نام در سامانه www.tax.gov.ir تا تاریخ 15 آذر ماه تمدید گردیده است ، لازم بذکر است از جمله شروط و قبول اظهارنامه های مالیاتی و امور مالیاتی تخصیص و دریافت شماره اقتصادی و ثبت نام در سایت فوق مباشد