کد دعای فرج برای وبلاگ

اطلاعیه مهم

باسلام و احترام

بدینوسیله باطلاع میرساند سازمان امور مالیاتی کشور از طریق سامانه اینترنتی www.tax.gov.ir نسبت به ثبت نام الکترونیکی و تخصیص شماره اقتصادی کلیه مودیان حقیقی ( صاحب مشاغل ) اقدام می نماید و هدف از ثبت نام اینترنتی و تخصیص شماره اقتصادی جدید ایجاد پرونده الکترونیکی معتبر و توسعه خدمات الکترونیکی به مودیان از جمله دسترسی الکترونیکی مودیان به پرونده مالیاتی، ارسال الکترونیکی صورت معاملات، تسلیم کاملاً الکترونیکی اظهارنامه و پرداخت الکترونیکی مالیات و همچنین استفاده از مزایای امضاء الکترونیکی ویژه نظام مالیاتی خواهد بود.

در این راستا این اداره کل برای آن دسته از مودیان محترم مالیاتی که به اینترنت دسترسی ندارند امکانات لازم را در ادارات امور مالیاتی راه اندازی نموده است.

1-    ساختمان اداره کل واحد ایثارگران واقع در خیابان امام خمینی

2-    ساختمان کوهسنگی واقع در انتهای خیابان کوهسنگی ادارات امور مالیاتی 12-19 و 13-19

3-    ساختمان میدان مادر واقع در قاسم آباد، میدان مادر ادارات امور مالیاتی 14-19 و 15-19

4-    ساختمان امور اقتصاد و دارایی خراسان رضوی واقع در بلوار خیام اداره امور مالیاتی 10-19

5-    ساختمان عشرت آباد واقع در چهارراه عشرت آباد اداره 08-19

نظر به اینکه ثبت نام مذکور از جمله شروط پذیرش اظهارنامه های عملکرد سال 90 در طرح خوداظهاری میباشد شایسته است در اسرع وقت (آخرین مهلت 30/8/91 ) ثبت نام برای کد اقصادی انجام گیر