کد دعای فرج برای وبلاگ

 

 اطلاعیه بسیار مهم قابل توجه کلیه صاحبان مشاغل (موضوع بندهای الف ، ب و ج مواد 95 و 96 قانون مالیاتهای مستقیم) ثبت نام الکترونیکی و تخصیص شماره اقتصادی جدید احتراما سازمان امور مالیاتی کشور در ا جرای سیاست دولت جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر توسعه خدمات الکترونیکی و در راستای اجرای طرح جامع مالیاتی ، همچنین به منظور تشویق و توسعه خوداظهاری مالیات بر پایه احترام و اعتقاد متقابل ، با استفاده از تجارب حاصله در نظر دارد نسبت به ثبت نام الکترونیکی مودیان و تخصیص شماره اقتصادی به منظور بهره مندی مودیان گرامی از خدمات الکترونیکی نوین و همچنین اجرایی نمودن دستورالعمل جدبد موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم اقدام نماید . هم اینک مرحله اول از این اقدام در ارتباط با اشخاص حقوقی تکمیل گردیده است . در دومین مرحله از این برنامه ثبت نام الکترونیکی اشخاص حقیقی صورت خواهد پذیرفت . ضمنا فراخوان موضوع از طریق جراید کثیرالانتشار و رسانه های جمعی نیز به آگاهی رسیده است . لذا از جنابعالی دعوت می نماید از روز یکشنبه مورخ 1/5/1391 به نشانی اینترنتی www.tax.gov.ir مراجعه و پس از انجام مراحل پیش ثبت نام با بهره گیری از نام کاربری و رمز عبور که پس از پیش ثبت نام برای شما ارسال خواهد گردید باقیمانده مراحل ثبت نام خود را کامل نمائید . شایان ذکر است راهنمای کار با این سامانه و انجام مراحل ثبت نام در سامانه مذکور قرار داده شده است . لازم به ذکر است در این مرحله ثبت نام الکترونیکی برای کلیه اشخاص حقیقی (صاحبان مشاغل) از جمله آن دسته از مودیان که دارای پرونده مالیاتی و حتی شماره اقتصادی بوده اند اجباری بوده و شماره اقتصادی جدید جایگزین شماره قبلی در نظام مالیاتی کشور خواهد گردید . مودیان محترمی که ثبت نام الکترونیکی را کامل نمایند از مزایای تسهیلات الکترونیکی نظیر دسترسی به نسخه الکترونیکی پرونده مالیاتی ، برخورداری از امضاء الکترونیکی در فرآیندهای مالیاتی ، پرداخت الکترونیکی و تسلیم کاملا الکترونیکی اظهارنامه های مالیاتی (بدون نیاز به مراجعه حضوری یا پست نمودن اظهارنامه) برخوردار خواهند گردید . شایان ذکر است مطابق بند 5 دستورالعمل خوداظهاری مالیات عملکرد 1390 به شماره 6577/200 مورخ 31/3/91 که در اجرای مقررات ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم اعلام گردیده است ، ثبت نام به موقع برای دریافت شماره اقتصادی در سامانه عملیات الکترونیکی سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی www.tax.gov.ir به عنوان یکی از شرایط پذیرش خود اظهاری تعیین گردیده است . اداره کل امور مالیاتی