کد دعای فرج برای وبلاگ

حسن رادمرد سرپرست معاونت توسعه بازرگانی داخلی از راه‌اندازی هرچه سریع تر بانک و بیمه اصناف در طول سالجاری خبر داد و گفت: با همکاری شورای اصناف کشور مساعدت‌های لازم برای تحقق این مهم انجام شده ... حسن رادمرد سرپرست معاونت توسعه بازرگانی داخلی از راه‌اندازی هرچه سریع تر بانک و بیمه اصناف در طول سالجاری خبر داد و گفت: با همکاری شورای اصناف کشور مساعدت‌های لازم برای تحقق این مهم انجام شده و اجرایی شدن آن قوت بیشتری پیدا کرده است. رادمرد گفت: این موضوع در دستور کار جدی قرار گرفته و تعاملات لازم با سازمان‌های مرتبط انجام و طبق توافق‌ها با بانک و بیمه مرکزی پیش بینی ‌می‌شود تا پایان سال مراحل اجرایی شدن آن فراهم شود. رادمرد در ادامه با اشاره به برنامه‌ریزیهای توزیع در نظام صنفی و اتحادیه ها خاطرنشان کرد: هم اکنون 8400 اتحادیه صنفی و سه میلیون واحد صنفی در سراسر کشور به فعالیت مشغولند که بخش اعظمی از نظام خرده فروشی کشور را شامل می‌شوند. براین اساس امسال مشارکت خوبی را برای حضور اصناف و مجموعه انجمن‌های صنفی،‌ تولیدی و تجاری در نظام توزیع انتظار داریم. سرپرست معاونت توسعه بازرگانی داخلی به برنامه‌های متعدد درنظر گرفته شده در حوزه صنفی برای سالجاری اشاره کرد و افزود: ساماندهی واحدهای بدون پروانه بهره برداری که در حال حاضر از 800 واحد صنفی گذشته و به یک میلیون واحد رسیده با جدیت در حال پیگیری است. او همچنین از ایجاد اولین تشکل فروشگاههای زنجیره ‌ای به عنوان یکی از دیگر از برنامه‌های اصناف در سالجاری اشاره کرد و گفت: به زودی انتخابات کانون فروشگاههای زنجیره‌ای را خواهیم داشت؛ ضمن آنکه توسعه فروشگاههای زنجیره ای از ضروریاتی است که مورد توجه بیشتر قرار خواهد گرفت