کد دعای فرج برای وبلاگ

بنا به اختیار تعیین درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1390صاحبان مشاغل موضوع بند ج ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم با نظر اتحادیه ها طی توافقاتی قطعی خواهد بود  

 

شرایط تواق: 1- تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1390 در موعد قانونی از سوی اعضائ محترم صنفی 2 -درج صحیح اطلاعات هویتی شماره ملی نشانی و کدپستی محل فعالیت در فرم اظهارنامه مالیاتی و تسلیم تصویر کارت ملی و قبض تلفن محل فعالیت به همراه اظهارنامه 3-ثبت نام برای دریافت شماره اقتصادی حداکثر تا تاریخ 1391/08/30 در سامانه www.tax.gov.ir 4-در موارد تقسیط مالیات ابرازی برای مودیانی که به صورت الکترونیکی نسبت به تسلیم اظهارنامه اقدام نموده اند حداقل 30درصد مالیات به صورت نقد به همراه اظهارنامه و مابقی در7قسط مساوی ماهانه تا پایان بهمن 1391تقسیط میگردد. برای سایر مودیان حداقل 50درصد مالیات به صورت نقد به همراه اظهارنامه و مابقی در 5قسط مساوی ماهانه تا پایان اذر1392 تقسیط گردد.عدم پرداخت اقساط در سررسید مقرر مانع از صدور برگ قطعی برای مودینی که در چارچوب توافق اظهارنامه تسلیم نموده اند نخواهد بود و در صورت عدم پرداخت اقساط تا پایان زمان مقرر در توافق از تاریخ سررسید 31تیر مشمول جریمه خواهد بود  

 تعیین درامد مشمول مالیات: 5- میزان درامد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1390صاحبان مشاغل با توجه به سوابق مالیاتی نوع فعالیت اوضاع و احوال اقتصادی منطقه و وضعیت اقتصادی اعضا اتحادیه ذیربط در سال 1390 تعیین گردد به نحوی که رشد مالیات ابرازی عملکرد سال 1390 نسبت به مالیات قطعی عملکرد سال 1389 از 15 درصد کمتر نباشد. 6-مبنای انجام توافق میزان درامد مشمول مالیات و مالیات قطعی عملکرد سال 1389 در نظر گرفته شود. 7-برای مودیانی که پرونده مالیات عملکرد سال 1389 انان تا زمان تسلیم اظهارنامه قطعی نشده است اخرین مالیات فطعی شده با 20درصد افزایش سالانه مبنای محاسبه برای انجام توافق گیرد.

.: برای دانلود نرم افزار و راهنمایی های لازم اینجا کلیک کنید :.