کد دعای فرج برای وبلاگ

براساس تبصره 2 ماده 119 قانون برنامه پنجم توسعه کشور شرط برخورداری از هرگونه مغافیت مالیاتی ، تسلیم اظهارنامه مالیاتی است  حسین بنی صفار با اعلام این خبر در جمع  تشکلهای صنفی مراجعه کننده به اداره کل گفت : مودیان مالیاتی اگر می خواهند از معافیتهای در نظر گرفته شده در قانون استفاده کنند حتما باید اظهارنامه مالیاتی ارائه دهند وی اظهار داشت : هرکسی می خواهد از معافیتهای مالیاتی استفاده کند با هر مبلغ درآمدی باید اظهارنامه مالیاتی ارائه دهد وی پایان تیرماه را زمان سررسید رسیدگی به مالیات صاحبان دارای درآمد ذکر کرد و گفت  برای رفاه مراجعه کنندگان و جلوگیری از ازدهام آنها در پایان تیرماه کلیه کافی نت ها ، دفاتر پیشخوان دولت و شعبات پست آموزش لازم برای تکمیل اظهارنامه الکترونیکی دیده اند و آماده ارائه خدمات به مودیان مالیاتی می باشند .و آن دسته از مودیان که توانایی لازم برای تکمیل الکترونیکی اظهارنامه رادارند می توانند خود به سایت سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی مراجعه نموده ونسبت به درج موارد لازم اقدام نمایند.