کد دعای فرج برای وبلاگ

به گزارش روابط عمومی سازمان صنعت ، معدن و تجارت خراسان رضوی ، علی صفرزاده اظهار داشت : براساس ماده 71 قانون نظام صنفی ، تجهیز واحدهای صنفی به صندوق های مکانیزه فروش ، ترازوهای دیجیتال و POS کارت خوانهای بانکی، متناسب با نوع فعالیت به منظور تسهیل داد و ستد و شفاف سازی فعالیتهای اقتصادی صنوف ضروری و لازم الاجرا است که در این راستا تجهیز این واحدها به دستگاههای مذکور در اولویت امور مربوط به اصناف طی سال گذشته قرار گرفت .
وی با اشاره به اینکه واحدهای صنفی استفاده کننده از صندوق های مکانیزه فروش ، مشمول اعمال تخفیف و معافیت های مالیاتی می شوند گفت : عدم استفاده صاحبان مشاغل از سامانه صندوق های مکانیزه فروش در هر سال ضمن محرومیت از معافیت های مالیاتی مقرر در قانون برای سال مربوطه، موجب برخورد تعزیری می شود.
صفرزاده با بیان اینکه براین اساس ، معادل هزینه های انجام شده بابت خرید ، نصب و راه اندازی این دستگاهها توسط صاحبان مشاغل از درآمد مشمول مالیات مؤدیان مزبور در اولین سال استفاده از سامانه کسر می گردد تصریح کرد : با توجه به اهمیت تجهیز این واحدها به صندوق های مکانیزه براساس ماده 71 قانون نظام صنفی ، متصدیان این واحدها بایستی هر چه سریع تر جهت بهره مندی از مزایای فوق نسبت به تجهیز واحد صنفی خود به این دستگاهها اقدام نمایند.
وی افزود : تاکنون 90 هزار و 395 واحد صنفی استان به POS کارت خوان های بانکی تجهیز شده اند .