کد دعای فرج برای وبلاگ

خورشید مهربانی دردستان شماست

وقتی باهم به زنجیرهمدلی بپیوندیم

وعده ما: جشن نیکوکاری


 

همانگونه که مستحضر می باشید عاطفه و حس انسان دوستی ما ایرانیها نعمتی ذاتی و خدادایست و به لطف خدا این نعمت همواره محرک ما در زمینه مشارکت در کارهای خیرخواهانه و خدا پسندانه بوده و می باشد . ایام پایانی سال و تقارن آن با زنده شدن طبیعت ناخواسته ما را بیش از پیش به فکر آن تعداد از هموطنان عزیزی که از تمکن مالی مناسبی برخوردار نبوده و یا از نعمت سرپرست خانواده بی بهره می باشند میاندازد و این مهم دز تقویت مشارکت ما بسیار موثر خواهد بود .