X
تبلیغات
رایتل

کد دعای فرج برای وبلاگ

 با توجه به برنامه‌ریزی مشترک بین دانشگاه علوم اقتصادی و سازمان امور مالیاتی کشور جهت آموزش و آشنایی عموم جامعه با کلیات قانون مالیات بر ارزش افزوده و وظایف و تکالیف مودیان مالیاتی، مجمع امور صنفی  اقدام به برگزاری دوره‌های آموزشی با محوریت: تعریف مالیات بر ارزش افزوده، ضرورت اجرای مالیات بر ارزش افزوده در نظام مالیاتی، شیوه اجرای مالیات بر ارزش افزوده، حقوق، وظایف و مسئولیت‌های مردم در قبال قانون مالیات بر ارزش افزوده و تاثیر آن بر اقتصاد و قیمت تمام شده اجناس نموده است لذا از کلیه اعضا محتر م متقاضی شرکت در کلاسهای فوق تقاضا می شود جهت ثبت نام به اتحادیه مراجعه نمایند