X
تبلیغات
پخش زنده جام جهانی

کد دعای فرج برای وبلاگ

شما امید دنیای ما هستید، نا امید و مایوس نشوید چون چیزی نیست که شما نتوانید تغییر دهید

توفیق خدمت به محرومین و بر افروختن شعله امید در دل نیازمندان از جمله توفیقاتی است که نصیب نیکان میشود و رسیدن به آن دستانی را می طلبد به بلندای آسمان شماره حساب کمکهای مردمی به اداره بهزیستی : 2173451711000 نزد بانک  ملی امیدواریم در سنگر خدمت به محرومین و نیازمندان پایدار و برقرار باشید