X
تبلیغات
پخش زنده جام جهانی

کد دعای فرج برای وبلاگ


رئیس سازمان بازرگانی خراسان رضوی گفت : با رشد فزاینده فناوری اطلاعات و رشد انتظارات افراد در مورد نحوه و کیفیت خدمات ، در راستای بستر سازی مناسب برای اجرای خدمات دولت الکترونیک ، صدور پروانه کسب به صورت مکانیزه از طریق اینترنت اجرایی خواهد شد.
به گزارش روابط عمومی سازمان بازرگانی خراسان رضوی ، علی صفرزاده اظهار داشت : اتحادیه های صنفی که مسئولیت صدور پروانه کسب جهت متقاضیان را بر عهده دارند ناگزیر به تغییر سازو کارهای اجرایی خود مطابق پیشرفت ها و فناوری های نوین می باشند .
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر متقاضیان دریافت پروانه کسب می بایست فرآیند تقاضا تا صدور پروانه کسب را در مجموعه ای از عملیات قانونی متعارف طی نمایند  ، افزود : این فرآیند قابلیت  تسهیل از طریق شبکه اینترنت را به صورت بالقوه دارا است که بر همین اساس ، طرح صدور پروانه کسب به صورت الکترونیکی از طریق شبکه اینترنت در اجرای ماده 18 آیین نامه اجرایی اصلاحیه تبصره یک ماده 12 قانون نظام صنفی ( صدور پروانه کسب) در دستور کار قرار گرفته است . 
رئیس سازمان بازرگانی استان ، پرهیز از تکرار مراجعه ، ایاب و ذهاب و صرف هزینه های غیر ضروری و اتلاف وقت متقاضیان را از جمله مزایای این طرح برشمرد و گفت : مدیریت در برنامه ریزی افراد متقاضی و دارای پروانه کسب و فاقد پروانه کسب و استخراج آمار و گزارشات مرتبط با هدف تاثیر گذاری در برنامه ریزی اقتصادی ، نظارت بر حسن اجرای مقررات قانون نظام صنفی و آیین نامه های مربوط به آن به طور یکنواخت در سراسر کشور ، ساماندهی واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب، شناسایی مشاغل و رسته های جدید و اصلاح عناوین رسته های جاری ، افزایش میزان اعتماد مردم به خدمات الکترونیکی با هدف فرهنگ سازی در جامعه عظیم اصناف و تشویق و ترغیب واحدهای فاقد پروانه کسب به اخذ مجوز ، از جمله اهداف اجرای این طرح کشوری است .
صفرزاده تصریح کرد : با توجه به حرکت کشور به سوی فرآیند دولت و شهروند الکترونیک ، اجرای طرح صدور پروانه کسب به صورت اینترنتی از اهمیت بسیاری برخوردار است .