X
تبلیغات
رایتل

کد دعای فرج برای وبلاگ

  با عنایت به "ماده ۶۵و۶۶قانون نظام صنفی " تمامی واحدهای صنفی  ملزم به رعایت نصب برچسب قیمت کالا و  همچنین صدور فاکتور معتبر می باشند.

ماده‌ 65 ـ عدم‌ درج‌ قیمت ‌:

عبارت‌ است‌ از نصب‌ نکردن‌ برچسب‌ قیمت‌ بر کالا ، استفاده ‌نکردن‌ از تابلو نرخ‌ دستمزد خدمت‌ در محل‌ کسب‌ یا حرفه‌ یا درج‌ قیمت‌ به‌نحوی‌ که‌ برای‌ مراجعه‌کنندگان‌ قابل‌ رؤیت‌ نباشد. جریمه‌ عدم‌ درج‌ قیمت‌ در هر بار تخلف ‌دویست‌ هزار (۲۰۰،۰۰۰)ریال‌ است‌.

ماده‌ 66 ـ عدم‌ صدور صورتحساب ‌:
عبارت‌ است‌ از خودداری‌ از صدور صورتحسابی‌ که‌ با ویژگی‌های‌ مندرج‌ در ماده‌(15) این‌ قانون‌ منطبق‌ باشد. جریمه‌ عدم ‌صدور صورتحساب‌ در هر بار تخلف‌ دویست‌ هزار ریال‌ (۲۰۰،۰۰۰)ریال‌ است‌.