X
تبلیغات
پخش زنده جام جهانی

کد دعای فرج برای وبلاگ

سامانه الکترونیکی درخواست پروانه کسب و عضویت در اتحادیه های صنفی در سایت معاونت توسعه بازرگانی داخلی و مرکز امور اصناف و بازرگانان ایران وزارت بازرگانی به نشانی الکترونیکی www.asnaf.ir فعال گردید.

متقاضیان محترم میتوانند با مراجعه به نشانی فوق در قسمت درخواست پروانه کسب، نسبت به ثبت نام اولیه اقدام و با اخذ کد رهگیری جهت پیگیری درخواست خود در سامانه فوق اقدام نمایند.

خاطرنشان میسازد در صورت تائید درخواست اولیه، مراجعه حضوری به اتحادیه و ارائه مدارک جهت تشکیل پرونده صنفی الزامی خواهد بود.