X
تبلیغات
پخش زنده جام جهانی

کد دعای فرج برای وبلاگ


برات :  نوشته ای است که به موجب آن طلبکار یا کشنده برات (براتکش) به دیگری (براتگیر) دستور می دهد که مبلغ معین را در سررسید معین یا به رویت در وجه شخص معین (گیرنده برات) یا بحواله کرد او در محل تعیین شده، بپردازد. کسی که برات را صادر می کند، دهنده برات یا براتکش و کسی که وجه برات را باید بپردازد گیرنده برات یا براتگیر و شخصی که وجه برات را می گیرد، دارنده برات یا ذینفع می باشد.


برات کارت تضمینی بانکی :کارتی الکترونیکی است که به موجب آن، بانک ضمانت اشخاص حقیقی و حقوقی را صرفاً در رابطه با انجام بیع فی مابین فروشندگان و خریداران کالا و خدمات، تا مبلغ مندرج در براتکارت تضمینی در سررسید تضمین می کند.
اهداف بانک از ارائه محصول (( برات کارت تضمینی )) :1- تحرک شرایط تقاضای داخلی در راستای افزایش تولید
2- کمک به بهبود فضای کسب و کار در حالت رکود اقتصادی
3- مدیریت یکپارچه زنجیره تأمین مالی
4- جایگزینی اسناد تجاری به جای پول و اسکناس
5- توسعه ابزارهای الکترونیکی در مبادلات تجاری
6- مزیت سازی برای محصولات نوین بانکی در جامعه
مزایا و منافع برات کارت تضمینی بانک صادرات ایران :1- سهولت در انتقال به غیر
2- سهولت در دریافت وجه آن
3- حذف زمالن و مکان در استفاده از آن
4- جایگزین مناسب برای پول
5- ابزار الکترونیکی با اعتبار در معاملات
6- قابل پذیرش در تمام بنگاه های اقتصادی کوچک و بزرگ
7- داشتن امنیت بالا در معاملات
8- قابلیت رهگیری و مانده گیری
9- قابلیت استفاده مجازی و حضوری
10- مدیریت وجوه در گردش بنگاه ها از طریق سیستم مجازی
11- عدم نیاز به حمل پول و کاهش ریسک ناشی از آن
12- تعیین مبلغ تعهد مشتری در هر زمان
13- افزایش دقت و سرعت در انجام معاملات
انواع برات کارت تضمینی :برات کارت های تضمینی در اشکال مختلف صادر می گردد:
1- برات کارت های تضمینی با مبالغ : 10، 20، 30، 50، 100، 200، 300، 500 و 1000 میلیون ریالی
2- برات کارت های متفرقه : عبارتند از برات کارت هایی که با توجه به مقاصد مختلف هریک به نوعی تحت شرایط خاصی در مبالغ و مدت زمان خاص صادر می شود.
مدت زمان صدور برات کارت های تضمینی :
برات کارت های تضمینی در سررسیدهای زمانی یک ماهه، دو ماهه، سه ماهه، شش ماهه، نه ماهه و یک ساله صادر می گردد.
موارد استفاده از برات کارت تضمینی :- دارنده برات کارت تضمینی می تواند در قبال خرید کالا و خدمات برات کارت مورد بحث را به سایرین منتقل نماید و این انتقال ممکن است تا سررسید در چندین نوبت صورت پذیرد.
- اعتبار موجود در کارت در سررسید توسط ذینفع قابل وصول خواهد بود.
- از آنجا که متقاضی اولیه برات کارت تضمینی در قبال ارائه وثایق نسبت به دریافت برات کارت تضمینی اقدام نموده، پس از سررسید نامبرده متعهد به بازپرداخت اعتبار تخصیص یافته خواهد بود.
نحوه انتقال برات کارت تضمینی به سایرین :
انتقال کارت به سایرین در مرحله اول از طریق مراجعه به شعبه و با ثبت نام ذینفع در سیستم انجام خواهد شد.
نحوه صدور و مدارک مورد نیاز :
-  مراحل صدور برات کارت تضمینی :
1- درخواست صدور برات کارت تضمینی توسط مشتری
2- بررسی وضعیت مالی متقاضی توسط مسئولین شعبه
3- بررسی وضعیت مالی متقاضی توسط ارکان اعتباری در صورت لزوم
4- اخذ 10% مبلغ برات کارت به عنوان سپرده نقدی، اخذ وثیقه و دریافت کارمزد
5- صدور برات کارت
- مدارک مورد نیاز بانک :
الف) اشخاص حقیقی :
1- جواز کسب، کارت بازرگانی و یا هرگونه مجوز فعالیت از مراجع ذیصلاح
2- دارا بودن حساب بانکی (جاری)
3- ارائه اسناد مالکیت و یا اجاره نامه معتبر محل فعالیت
4- ارائه مدارک لازم جهت احراز هویت (کارت ملی و شناسنامه)
5- تصویری از بیع نامه و قرارداد منعقده مربوط به متعهد و ذینفع قبل از صدور برات کارت تضمینی
6- تکمیل فرم احراز هویت و اعلام فقدان رمز برات کارت تضمینی
ب) اشخاص حقوقی :
علاوه بر مدارک مورد نیاز اشخاص حقیقی در ردیف های ا الی 5 بند فوق :1- آگهی تأسیس شرکت
2- اساسنامه و در مورد شرکت های غیر سهامی شرکتنامه شرکت
3- روزنامه رسمی مربوط به آخرین تغییرات شرکت اعم از اقامتگاه و اعضای هیئت مدیره و صاحبان امضاء مجاز و ...
4- مدارک لازم جهت احراز هویت مدیران شرکت
5- صورت های مالی شرکت به همراه گزارش حسابرسی مربوط به سه سال مالی گذشته و تراز آزمایشی دوره مورد تقاضا
6- پروانه تأسیس، بهره برداری و یا هرگونه مجوز فعالیت از مراجع ذیصلاح
نکته : در صورتی که ذینفع برات کارت تضمینی واحد دولتی باشد و انعقاد قرارداد را منوط به ارائه برات کارت تضمینی از سوی بانک نماید، تکمیل فرم اخذ تأئیدیه توسط ذینفع الزامی است، بدیهی است پس از صدور برات کارت تضمینی متعهد می بایست تصویری از قرارداد منعقده را برای بانک ارسال نماید.
7- تکمیل فرم احراز هویت و اعلام فقدان رمز برات کارت تضمینی
صدور برات کارت تضمینی به نفع نهادهای عمومی و غیردولتی :صدور برات کارت تضمینی به نفع نهادهای عمومی و غیردولتی تنها جهت انجام بیع بین خریدار و فروشنده بلامانع است.
وثایق برات کارت های تضمینی :انواع وثایق قابل قبول برای صدور برات کارت های تضمینی، عبارتند از :
1- سپرده سرمایه گذاری مدت دار نزد بانک صادرات ایران
2- اموال رهنی غیرمنقول و سهل البیع
3- حساب قرض الحسنه پس انداز و جاری ریالی و ارزی نزد بانک
4- تضمین بانک های داخلی، یا بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی معتبر خارجی (ضمانت نامه)
5- سهام شرکت هایی که در بورس اوراق بهادار پذیرفته شده اند و یا اوراق مشارکت منتشره براساس مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و یا گواهی های سپرده
6- سفته به امضاء متعهد و ظهرنویسی اشخاص معتبر
7- برگ وثیقه انبارهای عمومی مربوط به کالا
8- طلا، اسناد خزانه و اوراق قرضه دولتی
9- کشتی یا هواپیما
محاسبه خسارت تأخیر :نرخ جریمه تأخیر برابر با نرخ سود بازرگانی تسهیلات اعطایی مطابق با نرخ سود در زمان صدور برات کارت تضمینی به اضافه 6% می باشد.
مفقودی و سرقت برای کارت تضمینی و فقدان رمز آن :در صورت مفقودی یا سرقت برات کارت تضمینی، تا قبل از سررسید و بعد از آن، تنها با در دست داشتن قرارداد و اطلاعاتی که حاکی از انجام معامله بوده و حاوی مشخصات برات کارت مفقوده یا مسروقه است می توان به دادگاه های صالحه مراجعه نمود و پس از اخذ دستور دادگاه و مقام قضایی مبنی بر عدم پرداخت برات کارت تضمینی، تنها از طریق شعبه صادر کننده نسبت به جلوگیری از پرداخت آن و صدور کارت مجدد اقدام نمود.

در صورت  هر نوع اشکال و یا داشتن سؤال می توانید با واحد امداد مشتریان بانک صادرات ایران با شماره 66739655-021 -66739655   تماس حاصل فرمائید.