X
تبلیغات
رایتل

کد دعای فرج برای وبلاگ

نمایندگان اصناف استان خراسان رضوی در شورای اصناف کشور انتخاب شدند .

به گزارش روابط عمومی سازمان بازرگانی خراسان رضوی ، با برگزاری انتخابات نمایندگان اصناف استان در شورای اصناف کشور ، نمایندگان صنوف تولیدی و خدمات فنی و توزیعی و خدماتی استان برای حضور در دور جدید شورای کشور انتحاب گردیدند .

بنابراین گزارش در نتیجه برگزاری این انتخابات که با حضور اکثریت روسای مجامع امور صنفی شهرستانهای استان برگزار شد ، جعفر معماریان طهرانی از مشهد مقدس ، محمد مهدی فتح آبادی از نیشابور ، احمد طبسیان از تربت حیدریه و محمد رضا جبلی از کاشمر به عنوان منتخبین صنوف توزیعی و خدماتی به شورای اصناف کشور راه یافتند .

همچنین حسین شبانی از بردسکن ، عبدا... افشاری صالح از مشهد مقدس ، حسن ماجدی از مشهد مقدس و محمود داداللهی از چناران نیز به عنوان نمایندگان صنوف تولیدی و خدمات ، جهت حضور در شورای اصناف کشور انتخاب گردید .

شایان ذکر است انتخاب نمایندگان اصناف استانها در شورای اصناف کشور هر 2 سال یکبار برگزار می گردد که از استان خراسان رضوی 8 نفر برای حضور و تاثیرگذاری در تصمیم گیری های این شورا انتخاب و معرفی می گردند .